Home

Stichting Computer Club Dalen timmert weer aan de weg.

Wekelijks worden in ”de Kluis” (achter café d’Oalle Bakkerij aan de Hoofdstraat 15) lessen gegeven voor zowel beginners als gevorderden.

Volledig zelfstandig en zonder subsidie maken wij personen, die overwegend ouder zijn dan vijftig jaar, vertrouwd met de computer.

De basisbeginselen over hoe een computer werkt, het gebruik van internet en e-mail en het omgaan met computerprogramma’s, zijn zaken waar ouderen in geïnteresseerd zijn.

Alles is prima te doen en goedkoop, want wij willen de kosten zo laag mogelijk houden voor leden. De kosten voor computerles bedragen slechts 10,00 euro per maand (inclusief koffie en thee). Na het volgen van een basiscursus kan dan aansluitend een vervolgcursus worden gedaan.

Het accent zal hierbij liggen op bijvoorbeeld fotobewerking of Excel, afhankelijk van wat U wilt. De gebruikte lesboeken liggen ter tafel en maken deel uit van het lesprogramma. Cursisten kunnen zich op elk moment aanmelden.

Zowel op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag worden lessen gegeven op zowel de ochtend, middag als ’s avonds.

Bestuur

Voorzitter: Kees Mathijsse  0524-50696 keesmat34@kpnmail.nl

Penningmeester: Jos Kruiswijk  0524-81982  joostije@ziggo.nl

Ledenadministratie: Miny Soppe  0524-221333 minysoppe@gmail.com

Bestuurslid: Grietinus Harms 0524-514125 g.harms1951@gmail.com