De vakantie is weer voorbij, en we willen weer van start gaan met de lessen. Vanaf 15 augustus is iedereen weer welkom in de Kluis.

Martin Koers is gestopt. Zijn werk als trainer, van een volleybalteam, is dermate uitgebreid dat een goede combinatie met lesgeven niet meer mogelijk is. We hebben Rob van de Kwast bereid gevonden om zijn lessen over te nemen, met als begeleider op de dinsdagmiddag Margriet Brockman en op de woensdagmiddag Simon Kuin. Verdere informatie kunt u vinden op de website.

De dokters post in Dalen gaat digitaal. Het maken van een afspraak, het bestellen van medicijnen e.d. zal straks via de computer verlopen.

Er is onderling contact geweest, tussen de CCD en de dokters praktijk, om samen hun (oudere)patiënten te ondersteunen, op deze digitale weg. Om de niet digitale ouderen  hierop voor te bereiden en te laten zien dat het gebruik van een  computer steeds belangrijker gaat worden  en enige kennis hierover toch wel makkelijk is, willen wij demonstratie middagen gaan geven in de verzorgingstehuizen. Er zal hierover een flyer worden verspreid bij alle verzorgingstehuizen in onze gemeente.

Op de computers in Kluis is Windows 11 geïnstalleerd. Het verschil met Windows 10 is niet zo groot, maar het is toch wel makkelijk om hiermee bekend te zijn.

In oktober starten we een cursus voor iPhone/iPad/ en smartphone en Tablet.

Het aantal leden was na de corona iets terug gelopen, maar gelukkig zijn er al enkele nieuwe aanmeldingen. We kunnen nog nieuwe leden plaatsen. Mocht je ook nog mensen weten die geïnteresseerd zijn. Meld ze aan bij Miny Soppe. Tel 0524-221333.

Het vakantierooster ziet er als volgt uit:

15 okt –  23 okt  herfst vakantie.

17 december – 2 januari kerst vakantie.

 

Bestuur

Voorzitter: Kees Mathijsse
Penningmeester: Jos Kruiswijk
Ledenadministratie: Miny Soppe
Bestuurslid: Grietinus Harms

Agenda

We zijn weer begonnen met de reguliere lessen en de 'tablet morgens'. Interesse? Kom eens langs in de Kluis.

Vakantie

De club heeft vakantie gepland in de voorjaar, mei en zomervakanties van de scholen.

Social media

Natuurlijk is onze Computerclub ook aanwezig op Social Media. Ook hierbij kunt u van ons ondersteuning verwachten.

Cursus voorwaarden

U vind hier de cursus voorwaarden en hoe u zich kunt inschrijven. We heten u graag welkom voor een proefles in de Kluis.

Help en Support

Problemen met u laptop, desktop, tablet of mobiele telefoon. Wij helpen u graag eventueel met een externe partij.

Wekelijks worden in ”de Kluis” (achter café d’Oalle Bakkerij aan de Hoofdstraat 15) lessen gegeven voor zowel beginners als gevorderden. Volledig zelfstandig en zonder subsidie maken wij personen, die overwegend ouder zijn dan vijftig jaar, vertrouwd met de computer.-Wij leren deelnemers op een heel ontspannen manier hoe ze met de computer kunnen werken. 

Elke week 2 uur les, koffie en thee gratis en een heel stuk gezelligheid.  U kunt bij ons ook terecht voor iPad, iPhone, Tablet en telefoon.

Op de planning staat ook losse cursussen over i-Phone en i-Pad en smartphone en tablet en fotoboeken maken.

Je kunt je aanmelden bij Miny Soppe tel. 0524-221333 of per e-mail minysoppe@gmail.com

Meet the team

Kees Mathijsse

VOORZITTER

JOS KRUISWIJK

PENNINGMEESTER

Miny soppe

LEDENADMINISTRATIE

Grietinus Harms

LID BESTUUR

Wilt u cursussen volgen bij Computerclub Dalen?