Voorwaarden

Cursusvoorwaarden

Voor cursisten van de CCD gelden de volgende spelregels:

► Inschrijving als cursist kan op elk moment plaatsvinden.

► De inschrijving dient schriftelijk te worden bevestigd door ondertekening van het inschrijfformulier met machtiging voor automatisch maandelijkse incasso.

► Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt bij de indeling in een groep rekening gehouden met de wensen van de cursist.

► Als daar aanleiding voor is (b.v. onderbezetting of niveauverschil) kunnen bestaande groepen worden gesplitst.

  Mocht een cursist hiermee niet kunnen instemmen en de cursus willen beëindigen, dan geldt de opzegtermijn niet

► Indien er geen ruimte is in een groep komt de a.s. cursist op een wachtlijst.

► Het lesgeld (inclusief pauzeconsumptie) bedraagt € 10 per maand vooruit te voldoen.

► Hiervoor krijgt de cursist 1x per week les gedurende ca. 2 uur (inclusief pauze).

► Alle lessen worden gegeven door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen.

►Tijdens de door het bestuur vastgestelde vakanties worden geen lessen gegeven.

► Bij verzuim van lessen bestaat er geen recht op compensatie.

► Beëindiging van de cursus dient schriftelijk te geschieden per 1ste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

► Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van de in het leslokaal aanwezige computers.